ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับกองตรวจราชการได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.06.2566
52

ประกาศหน่วยงานที่ได้รับการเลือกให้เป็น หน่วยงานที่ดีในด้าน ”ห้องสะอาดด้วย 5 ส” และ ”ใช้กระดาษ 2 หน้าอย่างคุ้มค่า”

Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

19.09.2559

<p>ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม</p> <p>หากมีข้อวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง e-mail : <a href="mailto:stp_industry@industry.go.th">stp_industry@industry.go.th</a> เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 02 202 3203 ติดต่อ : คุณหยกรักษ์ คงนาวัง ตั้งแต่ 20-22/9/59</p>

19.09.2559

<p>ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค</p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 15.808px;">หากมีข้อวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง e-mail : </span><a style="font-size: 12.16px; line-height: 15.808px;" href="mailto:stp_industry@industry.go.th">stp_industry@industry.go.th</a><span style="font-size: 12.16px; line-height: 15.808px;"> เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 02 202 3203 ติดต่อ : คุณหยกรักษ์ คงนาวัง ตั้งแต่ 20-22/9/59</span></p>

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03