คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับกองตรวจราชการได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.09.2565
84

สรุปผลการดำเนินโครงการ 80 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 8,000 กิโลกรัม รีไซเคิลสู่สังคม (14 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2565)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
10.09.2564
49

สรุปการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ ”โครงการอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” สะสมตั้งแต่ตุลาคม 2563- สิงหาคม 2564 ดำเนินการแล้ว 75 จังหวัด ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP 7,556 ร้านค้า ยอดขายรวมทั้งสิ้น 37,308,439 บาท ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 415,354 คน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.08.2564
41

สรุปการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ ”โครงการอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” สะสมตั้งแต่ตุลาคม 2563- พฤษภาคม 2564 ดำเนินการแล้ว 75 จังหวัด ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP 7,262 ร้านค้า ยอดขายรวมทั้งสิ้น 36,476,257 บาท ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 412,258 คน

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

19.09.2559

<p>ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม</p> <p>หากมีข้อวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง e-mail : <a href="mailto:stp_industry@industry.go.th">stp_industry@industry.go.th</a> เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 02 202 3203 ติดต่อ : คุณหยกรักษ์ คงนาวัง ตั้งแต่ 20-22/9/59</p>

19.09.2559

<p>ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค</p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 15.808px;">หากมีข้อวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งผ่านทาง e-mail : </span><a style="font-size: 12.16px; line-height: 15.808px;" href="mailto:stp_industry@industry.go.th">stp_industry@industry.go.th</a><span style="font-size: 12.16px; line-height: 15.808px;"> เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 02 202 3203 ติดต่อ : คุณหยกรักษ์ คงนาวัง ตั้งแต่ 20-22/9/59</span></p>

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02